Nordahl Grieg: Til ungdommen

Til ungdommen

“Til Ungdommen” publiceret på Spanishsky, 23. September 2020

I RESTEN AF SIT KORTE LIV VIL NORDAHLS MANGE REJSER TIL VERDENS BRÆNDPUNKTER BLIVE INSPIRATIONEN BAG HANS DIGTE, ROMANER, ARTIKLER, TEATERSTYKKER OG REJSEBREVE. NORDAHLS DRIVKRAFT VIL BLIVE DEN UDLÆNGSEL, DER ALDRIG SLIPPER SIT TAG I HAM, HANS UUDSLUKKELIGE TØRST FOR VIDEN OG IKKE MINDST HANS VOKSENDE POLITISKE BEVIDSTHED OG INDIGNATION.


Foto: Nordahl Grieg ca. 1940-1943. Public domain. Fotograf ukendt. Først publiceret