Kort CV_engelsk

Kort CV på engelsk/ Short Resume in English

Kort CV (Engelsk)

Photoshopped billede af mit cv/ Photoshopped image of my resume