FEATURED IMAGE: "The Road Taken" Online CV

The Road Taken

ONLINE CV

“The Road Taken”… rent professionelt

Tag på en tur gennem mit online cv. “Kom lad os gå, kom lad os se…”

 

KARRIEREFORLØB


FREELANCE & KONSULENT


Hjemmesideopsætning, København (2010-)

Opsætning af hjemmesider i WordPress, herunder:
– Billedbehandling
– Content
– Plug-ins
– Mindre rettelser i CSS og HTML


Oversættelse, København (2010-)

– Dansk til engelsk
– Engelsk til dansk


Korrekturlæsning, København (2010-)

– Korrekturlæsning
– Redigering


Skribent, Point of View International (POV) (august 2016-)


Kommunikationsmedarbejder, Larsens Tegnestue, Nørrebro (februar-juni 2019)

ARBEJDSOPGAVER
Opdatering af hjemmesiden larsens-tegnestue.dk – herunder:
– Content (dansk og engelsk)
– Billedredigering
– Installering og opsætning af diverse plug-ins
– Redigering i HTML og CSS
– Opsætning af nye sider
– Etablering og integrering af virksomheds-LinkedIn
Diverse kommunikationsopgaver (herunder sparring omkring kunstprojekt)


Kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Almen Medicin, Østerbro (februar-juni 2017)

ARBEJDSOPGAVER
– Ressourcedatabase, oprettelse og etablering
– Forsidegrafik til dsam.dk
– Facebookprofil til konference, oprettelse og content
– Velkomstmateriale til medlemmer, design
– Årshjul for events, udarbejdelse og design


Korrekturlæsning, ALT for damerne, Egmont, Hellerup (juni-august 2013)

ARBEJDSOPGAVER
– Korrekturlæsning
– Layout rettelser i InDesign


Projektmedarbejderkonsulent, Institut for Jordbrug og Økologi, Købenavns Universitet (15. juni 2011-7. oktober 2011)

ARBEJDSOPGAVER
Udfærdigelse af endelig projektrapport til EU – herunder:
– Regnskab
– Korrespondance med udenlandske partnere
– Monitering


FASTANSÆTTELSER


Informationskoordinator, Dansk Center for Frøsundhed, Sektion for Plantepatologi, Institut for Plantebiologi, Københavns Universitet (23. januar 2005-31. maj 2010)

ARBEJDSOPGAVER
– Kvalitetssikring af alt engelsk materiale, herunder videnskabelige
artikler til internationale tidsskrifter
– Hjemmeside,  etablering og redigering (eksisterer ikke længere, se billeder her)
– Strategisk kommunikation
– Designopgaver
– Projektledelse (EU forskningsprojekt)
– Pressekontakt
– Fundraising
– Database – opdatering af diverse databaser
– Organisering og afholdelse af internationale konferencer, assistance
– Annual reports og work plans (DANIDA), udfærdigelse
– Særtrykssamling, håndbogsbibliotek og publikationslister
– Sekretariatsfunktion for ansatte, studerende, gæsteforskere og
samarbejdspartnere


Faggruppesekretær, Center for Eksperimentel Parasitologi, Institut for Veterinær Patobiologi, den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (december 2003-september 2005)

ARBEJDSOPGAVER
– Hjemmesider, redigering: Wormcops og CEP
(CEP i dag Sektion for Parasitologi og Akvatisk Patobiologi)
– Sekretariatsfunktion for ansatte og studerende
– Årsrapporter og -beretninger, udfærdigelse
– Sagsbehandling på dansk og engelsk
– Publikations- og projektdatabase, registrering
– Sekretariatsfunktion for ansatte og studerende på CEP
– Regnskab (EU regnskab Wormcops, udlæg, rejseafregning mv.)


Faggruppesekretær, Gladsaxe kommune, december 2002-marts 2003

ARBEJDSOPGAVER
Assistance ved udfærdigelse af evalueringsrapport, herunder:
– Hjemmeside, redigering
– Regnskab
– Sekretæropgaver, klassiske


Informationsmedarbejder/webredaktør, Vesterbro Byfornyelsescenter, november 2000-november 2002

ARBEJDSOPGAVER
– Journalist på magasinet BYDELSEN Vesterbro
– Medlem af bladgruppen & redaktionen
– Korrekturlæsning (blueprints)
– Printmateriale, produktion
– Hjemmeside, redigering


FRIVILLIGT ARBEJDE


Vejleder, Kalejdoskop (i dag: Frelsens Hær Nørrebro), Nørrebro, København (april-september 2014)


UDDANNELSE


Cand.mag. i engelsk og historie med kommunikationsmæssig toning, Roskilde Universitetscenter (1998)


KURSER


Særlige behov for vejledning, Diplommodul (2. februar-11. juni 2014)

– Samarbejde med kommunale forvaltninger samt øvrige kommunale,
regionale og nationale interessenter, herunder samarbejde med
forældre og pårørende
– Vejledning med videncentre og vidensmiljøer, herunder
brugerorganisationer
– Psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
– Vejledning af individer med differentierede handicaps-,
særlige behov, potentialer og kompetencer
– Lovgivning og gældende regler af vejledningsmæssig betydning,
herunder revalidering, beskytte beskæftigelse samt tavshedspligt,
oplysningspligt og aktindsigt
– Særlig vejledningsmetodik, herunder individuel vejledning,
gruppevejledning, praktiketablering samt anvendelse af it i
vejledningen
– Inklusion og integration, herunder marginalisering og stigmatisering
– Normalitet og livskvalitet


Interkulturel vejledningDiplommodul (10. oktober 2013-23. januar 2014)

– Teorier om kultur
– Etnicitet og kulturel identitet
– Mødet mellem vejlederen og den vejledte med fokus på samspillet
mellem forskellige kulturelle baggrunde
– Interkulturel kommunikation i vejledningssituationer


Vejledning og individ, Diplommodul (2. september-11. oktober 2013)

– Teoretiske tilgange til forståelse af individets udvikling, herunder
personlighedsdannelse og identitet i psykologisk, sociologisk og
kulturteoretisk perspektiv
– Videnskabsteoretiske tilgange ved analyser på individniveau
– Vejledningsprocessen som relation og vejlederens forforståelse
– Den vejledningssøgendes selvopfattelse og dennes betydning i
vejledningsprocessen
– Kulturtræks og værdiforestillingers betydning for
vejledningsprocessen, herunder køn og etnicitet
– Vejledningsprocessen i et eksistentielt og narrativt perspektiv
– Læringsteori af relevans for vejledning og livslang læring i formelle,
uformelle og informelle læringsmiljøer
– Afklaring af ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i et
karriereperspektiv


Coaching, Engagement, trivsel og velvære (10.-21. juni 2013)

– Anvende coachingens spørge- og lytteteknik
– Fokusere på løsninger og sætte mål
– Identificere og udvikle styrker og ressourcer
– Afdække barrierer
– Arbejde aktivt og kreativt med muligheder
– Udforme handlingsplaner
– Integrere mindfulness i hverdagen
– Udføre praktiske øvelser med henblik på at skabe velvære og trivsel
– Skabe positive forandringer, udvikling og vækst


Vejledning og vejleder, Diplommodul (8. april-22. maj 2013)

– Vejlednings- og karrierevalgsteorier, herunder metodiske
implikationer af forskellige tilgange
– Videnskabsteoretiske tilgange i relation til vejlednings- og
karrierevalgsteorier og vejledningsmetoder
– Hovedtræk af den professionelle vejledningshistorie og -udvikling i
nationalt og internationalt perspektiv, herunder fortolkning af
politiske mål og strategier
– Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter, herunder
vejledningens rolle og funktion
– Den individuelle vejledningssamtale
– Gruppevis og kollektive vejledningsaktiviteter
– IT- baserede vejledningsaktiviteter
– Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere, herunder
vejledningens forvaltningsretlige grundlag


Medie Lab (1.-26. oktober 2012 & 1. november 2012-25. januar 2013)

Øve og eksperimentere med mit eget skræddersyede projekt (Min WordPress hjemmeside: My Own Space)


Webkommunikation og CMS (3.-29. september 2012)

– Opsætning af udviklingsmiljø
– Installation af et specifikt CMS
– Grafisk opsætning og udvikling af temaer
– Opsætning af ønskede funktioner, menuer, moduler og plug-ins
– Publicering af website
– Udbygning og vedligeholdelse i CMS


Online Marketing (29. maj-6. juli 2012)

– Optimere et websites placering på Google-søgninger
– Anvende sociale medier og blogs i markedsføringsindsatser
– Planlægge, gennemføre, analysere og følge op på e-mail-kampagner
– Måle, analysere og følge op på webtrafik
– Oprette og administrere et website via CMS
– Google Analytics, Adwords og Website Optimizer
– WordPress (CMS, blogs)
– MailChimp (e-mail-marketing)
– Sociale medier for virksomheder, fx Facebook, YouTube, Google+


Digital og grafisk kommunikation (20. februar-30. marts 201)

– Opdatere og redigere en hjemmeside i et CMS-system
– Udarbejde og layoute en tryksag og gøre den klar til tryk
– Redigere billeder til web og tryk
– Tilrettelægge og producere en kampagne fra start til slut, inkl.
koncept, look & feel, udarbejdelse og færdiggørelse
– Hands-on erfaring med: Adobe Photoshop; Adobe InDesign; CMS
(WordPress)


Strategisk Kommunikation (3. januar-11. februar 2011)

– Kommunikationsteori og -historik
– Arbejdet som kommunikatør
– Kommunikationspolitik, -strategi og -plan
– Kommunikationsmål og succeskriterier
– Analyser herunder interessentanalyse
– Kommunikation og pressen
– Krisekommunikation
– Organisation og ledelse i relation til kommunikation
– Evaluering af kommunikationsarbejdet
– Projektorganisering og -ledelse


Fundraising (15. & 16. april 2010)

– Screening af projektideer og aktuelle trends
– Gode værktøjer til idé- og konceptudvikling
– Konkrete fundraisingredskaber
– Typer af donorefterspurgte projekter
– Former for donorefterspurgte organisationer – om sponsorering og
partnerskaber
– EUs støttestrukturer
– Opstilling af budget og finansieringsplaner
– Støtteordninger, databaser, infopoints


Projektstyring og projektledelse (13. &14. april 2010)

– Projektets forskellige faser
– Synliggørelse af projektet
– Styringsværktøjer og -metoder, bemanding og organisering
– Ledelse i og af projekter
– Konflikter og håndtering af konflikter
– Evaluering og læring i projekter


Excel 2007, grundkursus (30. november-1. december 2009)

– Opbygning af regnearket
– Formler og beregninger
– Formatering
– Udskrivning og sideopsætning
– Anvendelse af flere ark
– Diagrammer


Pdf, Adobe Acrobat 8.0/9.0, grundkursus (13. november 2009)

– Oprette pdf
– Optimering til web og tryk
– Menuer og værktøjslinier, navigation, søgning og udskrift
– Redigering og korrektur
– Interaktive pdf-dokumenter
– Multimedieindhold


Fotoredigering, Adobe Photoshop CS3/CS4, udvidet kursus (21.-22. oktober 2009)

– Opsummering af grundlæggende funktioner
– Opsætning
– Billedredigering
– Avanceret retouchering
– Vektorgrafik
– Håndtering af billeder i Bridge
– Avanceret web-behandling


Fotoredigering, Adobe Photoshop CS3/CS4, grundkursus (19.-20. oktober)

– Grundlæggende funktioner, værktøjer og paletter
– Bitmap kontra vektorgrafik, rgb-farver og cmyk-farver, opløsning og
størrelse ift. tryk og web
– Grundlæggende billedredigering
– Markering
– Lag og lageffekter
– Fotoregistrering og -arkivering
– Retouchering
– Billedmanipulation
– Tekstfunktionen
– Internetgrafik


Illustration, Adobe Illustrator,grundkursus (7.-8. & 14. oktober 2008)

– Grundværktøjer, menuer, paletter, brugerflade
– Opbygning af illustrationer
– Tegning af objekter med penværktøjet (til rentegning af logoer mv.)
– Tekst og typografering
– Farver og farveforløb
– Penseleffekter og symboler
– Omdannelse af billeder til grafik


Layout, Adobe InDesign (31. oktober-2. december 2005)

– Sidelayout, grundværktøjer og principper
– Fonte, typografi
– Opsætning og arbejde med flere sider
– Vektorredigering og bitmaps
– Klargørelse til print, tryk og pdf-format


PowerPoint (februar & marts 2004)

– PowerPoint introduktion
– PowerPoint avanceret


Faglig formidling (november 2001)

– Formidlingssprog
– Disposition af tekster
– Fagsprogets plager
– Populariseringsproblemer


Journalistkursus (september 2001)

– Skriveteknik
– Målgruppedefinering
– Interviewteknik


Webdesign kursus (september-november 2000)

– HTML
– Dreamweaver 3.0
– Photoshop 5.5
– Image Ready 2.0
– Flash 4.0
– Webdesign


ANDRE KVALIFIKATIONER


IT


– Designprogrammer (InDesign, Illustrator)
– Fotobehandlingsprogrammer (Photoshop, Pixlr Editor, Image Ready)
– Webeditorer (WordPress, SiteCore, Drupal, Dreamweaver)
– Weboptimeringsprogrammer (Google Analytics, SiteAnalyze,
Adwords, Website Optimizer)
– SoMe (Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram)
– Pdf-programmer (Adobe Acrobat Pro, Adobe Distiller, Adobe Reader)
– Mac (Pages, Numbers, Keynote)
– PC (Windows Office pakken)


SPROG


Ud over dansk, som jeg mestrer til ug, så mestrer jeg…
– engelsk på akademisk niveau
– svensk og norsk til husbehov
– kan oversætte fra engelsk og dansk til tysk med intens brug af ordbøger


LIDT OM MIG


Min store passion er spille- og dokumentarfilm samt litteratur – både prosa og lyrik, men også (især sociologisk og filosofisk) faglitteratur. Ud over at nyde film og bøger, bruger jeg dem også i min stræben på at blive klogere på livet.

Musik er også uundværligt for mig, og mine ører og krop glædes over alt fra Shostakovich til Alex Vargas.

Jeg holder desuden meget af kreative sysler – male, tegne, strikke, lave computergrafik og foto-kollager, eksperimentere med boligindretning, mv.

Jeg er engang blevet nappet af en gal håndbold og går aldrig frivilligt glip af en landsholdskamp. Jeg er også til at lokke, når fodboldlandsholdet spiller i EM eller VM (der var engang!). Når jeg selv skal udfolde mig fysisk, står der Bodyflow (en blanding af tai chi, yoga og pilates til god musik) på programmet, men et par timer på sofaen iført morgenkåbe og remote control har helt klart også sin charme.

Jeg tilhører arten homus politicus, så det er derfor næsten lige så naturligt for mig aktivt at engagere mig og følge med i den politiske udvikling i Danmark såvel som resten af verden, som det er at trække vejret.

Jeg deler en skøn lejlighed på Nørrebro med min kat Chomsky, der lige som jeg nyder at være i gode venners lag.