The Road Taken

“The Road Taken”… rent professionelt

Tag på en tur gennem mit online cv. “Kom lad os gå, kom lad os se…”

Kort CV på dansk/ Short Resume in Danish

Kort CV (dansk)

Fuldt CV på dansk/ Full Resume in English

Fuldt CV (dansk)

Kort CV på engelsk/ Short Resume in English

Kort CV (engelsk)

Fuldt CV (engelsk)/ Full Resume (English)

Fuldt CV (engelsk)

online CV

ERHVERVSERFARING

FREELANCE
Freelance oversættelse, København, løbende
• Oversættelse: Dansk til engelsk
• Oversættelse: Engelsk til dansk


Freelance hjemmesideopsætning, København, løbende
• Opsætning af hjemmesider i WordPress, herunder:
Billedbehandling
Content
Plug-inns
Mindre rettelser i CSS og HTML


Freelance korrekturlæsning, Egmont, Hellerup, løbende
• Korrekturlæsning
• Layout rettelser i InDesign


FASTANSAT
Jobkonsulent, Jobcenter København, Nørrebro, København, 1. sept.-30. dec. 2014

ARBEJDSOPGAVER
• Vejledning
• Sagsbehandling i KMD Opera


Projektmedarbejder, Institut for Jordbrug og Økologi, LIFE, Købenavns Universitet, 15. juni 2011-7. oktober 2011

ARBEJDSOPGAVER
• Udfærdigelse af endelig projektrapport til EU – herunder:
Regnskab
Korrespondance med udenlandske partnere
Monitering


Informationskoordinator, Dansk Center for Frøsundhed, Sektion for Plantepatologi, Institut for Plantebiologi, Københavns Universitet, 23. januar 2005-31. maj 2010

ARBEJDSOPGAVER
• Kvalitetssikring af alt engelsk materiale herunder informations- og videnskabeligt materiale
• Projektledelse af EU projekt
• Diverse designopgaver (brochurer, posters, PowerPoint præsentationer mv.)
• Fundraising
• Etablering og vedligeholdelse af Centrets hjemmeside (http://www.dshc.life.ku.dk/)
• Vedligeholdelse og opdatering af Centrets databaser (Frødatabasen og Cumulusdatabasen)
• Assistance ved organisering og afholdelse af internationale møder
• Indsamling af data til annual report og work plan (til DANIDA)
• Vedligeholdelse, opdatering og arkivering af særtrykssamling, håndbogsbibliotek og publikationslister


Faggruppesekretær, Center for Eksperimentel Parasitologi, Institut for Veterinær Patobiologi, den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, december 2003-september 2005

ARBEJDSOPGAVER
• Udfærdigelse af årsrapporter og -beretninger (Wormcops, Danmarks Grundforskningsfond, WHO/FAO, Center for
Eksperimentel Parasitologi)
• Indtastning i DVJBs publikations- og projektdatabase
• Mindre regnskabsopgaver (EU regnskab Wormcops, udlæg, rejseafregning mv.)
• Sekretariatsfunktion for ansatte og studerende på CEP
• Redigering og vedligeholdelse af Centrets to hjemmesider: http://www.wormcops.dk og
www.ivp.dkv.dk/sections/parasitology/CEP/index.htm
• Dag til dag sagsbehandling på dansk og engelsk


Faggruppesekretær, Gladsaxe kommune, december 2002-marts 2003

ARBEJDSOPGAVER
• Assistance ved udfærdigelse af evalueringsrapport, herunder:
Regnskab
Redigering og vedligeholdelse af hjemmeside
Almindelige sekretæropgaver (korrespondance, telefonpasning, booking, arkivering mv.)


Informationsmedarbejder/webredaktør, Vesterbro Byfornyelsescenter, november 2000-november 2002

ARBEJDSOPGAVER
• Journalist på Centrets blad, BYDELEN Vesterbro
• Produktion af foldere og brochurer
• Medlem af bladgruppen & redaktionen
• Korrekturlæsning (blueprints)
• Redigering og vedligeholdelse af Centrets hjemmeside: http://www.vbcenter.dk/


FRIVILLIGT ARBEJDE
Vejleder, Kalejdoskop, Nørrebro, København, april-september 2014


UDDANNELSE

Cand.mag. i engelsk og historie, Roskilde Universitetscenter, 1998


KURSER

Særlige behov for vejledning (Diplommodul) 2. februar-11. juni 2014
• Samarbejde med kommunale forvaltninger samt øvrige kommunale, regionale og nationale
 interessenter, herunder samarbejde med forældre og pårørende
• Vejledning med videncentre og vidensmiljøer, herunder brugerorganisationer
• Psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
• Vejledning af individer med differentierede handicaps-, særlige behov, potentialer og kompetencer
• Lovgivning og gældende regler af vejledningsmæssig betydning, herunder revalidering, beskytte beskæftigelse samt
tavshedspligt, oplysningspligt og aktindsigt
• Særlig vejledningsmetodik, herunder individuel vejledning, gruppevejledning, praktiketablering samt anvendelse af it i
vejledningen
• Inklusion og integration, herunder marginalisering og stigmatisering
• Normalitet og livskvalitet


Interkulturel vejledning 10. oktober 2013-23. januar 2014
• Teorier om kultur
• Etnicitet og kulturel identitet
• Mødet mellem vejlederen og den vejledte med fokus på samspillet mellem forskellige kulturelle baggrunde
• Interkulturel kommunikation i vejledningssituationer


Vejledning og individ (Diplommodul) 2. september-11. oktober 2013
• Teoretiske tilgange til forståelse af individets udvikling, herunder personlighedsdannelse og identitet i psykologisk,
sociologisk og kulturteoretisk perspektiv
• Videnskabsteoretiske tilgange ved analyser på individniveau
• Vejledningsprocessen som relation og vejlederens forforståelse
• Den vejledningssøgendes selvopfattelse og dennes betydning i vejledningsprocessen
• Kulturtræks og værdiforestillingers betydning for vejledningsprocessen, herunder køn og etnicitet
• Vejledningsprocessen i et eksistentielt og narrativt perspektiv
• Læringsteori af relevans for vejledning og livslang læring i formelle, uformelle og informelle læringsmiljøer
• Afklaring af ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i et karriereperspektiv


Coaching, Engagement, trivsel og velvære 10.-21. juni 2013
• Anvende coachingens spørge- og lytteteknik
• Fokusere på løsninger og sætte mål
• Identificere og udvikle styrker og ressourcer
• Afdække barrierer
• Arbejde aktivt og kreativt med muligheder
• Udforme handlingsplaner
• Integrere mindfulness i hverdagen
• Udføre praktiske øvelser med henblik på at skabe velvære og trivsel
• Skabe positive forandringer, udvikling og vækst


Vejledning og vejleder (Diplommodul) 8. april-22. maj 2013
• Vejlednings- og karrierevalgsteorier, herunder metodiske implikationer af forskellige tilgange
• Videnskabsteoretiske tilgange i relation til vejlednings- og karrierevalgsteorier og vejledningsmetoder
• Hovedtræk af den professionelle vejledningshistorie og -udvikling i nationalt og internationalt perspektiv, herunder
fortolkning af politiske mål og strategier
• Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter, herunder vejledningens rolle og funktion
• Den individuelle vejledningssamtale
• Gruppevis og kollektive vejledningsaktiviteter
• IT- baserede vejledningsaktiviteter
• Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere, herunder vejledningens forvaltningsretlige grundlag


Medie Lab 1.-26. oktober 2012 & 1. november 2012-25. januar 2013
Øve og eksperimentere med mit eget skræddersyede projekt (Min WordPress hjemmeside: http://myownspace.dk)


Webkommunikation og CMS 3.-29. september 2012
• Opsætning af udviklingsmiljø
• Installation af et specifikt CMS
• Grafisk opsætning og udvikling af temaer
• Opsætning af ønskede funktioner, menuer, moduler og plug-ins
• Publicering af website
• Udbygning og vedligeholdelse i CMS


Online Marketing 29. maj-6. juli 2012
• Optimere et websites placering på Google-søgninger
• Anvende sociale medier og blogs i markedsføringsindsatser
• Planlægge, gennemføre, analysere og følge op på e-mail-kampagner
• Måle, analysere og følge op på webtrafik
• Oprette og administrere et website via CMS
• Google Analytics, Adwords og Website Optimizer
• WordPress (CMS, blogs)
• MailChimp (e-mail-marketing)
• Sociale medier for virksomheder, fx Facebook, YouTube, Google+


Digital og grafisk kommunikation 20. februar-30. marts 2012
• Opdatere og redigere en hjemmeside i et CMS-system
• Udarbejde og layoute en tryksag og gøre den klar til tryk
• Redigere billeder til web og tryk
• Tilrettelægge og producere en kampagne fra start til slut, inkl. koncept, look & feel,
• udarbejdelse og færdiggørelse
• Hands-on erfaring med: Adobe Photoshop; Adobe InDesign; CMS (WordPress)


Strategisk Kommunikation 3. januar-11. februar 2011
• Kommunikationsteori og -historik
• Arbejdet som kommunikatør
• Kommunikationspolitik, -strategi og -plan
• Kommunikationsmål og succeskriterier
• Analyser herunder interessentanalyse
• Kommunikation og pressen
• Krisekommunikation
• Organisation og ledelse i relation til kommunikation
• Evaluering af kommunikationsarbejdet
• Projektorganisering og -ledelse


Fundraising 15. & 16. april 2010
• Screening af projektideer og aktuelle trends
• Gode værktøjer til idé- og konceptudvikling
• Konkrete fundraisingredskaber
• Typer af donorefterspurgte projekter
• Former for donorefterspurgte organisationer – om sponsorering og partnerskaber
• EUs støttestrukturer
• Opstilling af budget og finansieringsplaner
• Støtteordninger, databaser, infopoints


Projektstyring og projektledelse 13. &14. april 2010
• Projektets forskellige faser
• Synliggørelse af projektet
• Styringsværktøjer og -metoder, bemanding og organisering
• Ledelse i og af projekter
• Konflikter og håndtering af konflikter
• Evaluering og læring i projekter


Excel 2007 (Grundkursus) 30. november-1. december 2009
• Opbygning af regnearket
• Formler og beregninger
• Formatering
• Udskrivning og sideopsætning
• Anvendelse af flere ark
• Diagrammer


Pdf (Adobe Acrobat 8.0/9.0 grundkursus) 13. november 2009
• Oprette pdf
• Optimering til web og tryk
• Menuer og værktøjslinier, navigation, søgning og udskrift
• Redigering og korrektur
• Interaktive pdf-dokumenter
• Multimedieindhold


Fotoredigering (Adobe Photoshop CS3/CS4 udvidet kursus) 21.-22. oktober 2009
• Opsummering af grundlæggende funktioner
• Opsætning
• Billedredigering
• Avanceret retouchering
• Vektorgrafik
• Håndtering af billeder i Bridge
• Avanceret web-behandling


Fotoredigering (Adobe Photoshop CS3/CS4 grundkursus) 19.-20. oktober
• Grundlæggende funktioner, værktøjer og paletter
• Bitmap kontra vektorgrafik, rgb-farver og cmyk-farver, opløsning og størrelse ift. tryk og web
• Grundlæggende billedredigering
• Markering
• Lag og lageffekter
• Fotoregistrering og -arkivering
• Retouchering
• Billedmanipulation
• Tekstfunktionen
• Internetgrafik


Illustration (Adobe Illustrator grundkursus) 7.-8. & 14. oktober 2008
• Grundværktøjer, menuer, paletter, brugerflade
• Opbygning af illustrationer
• Tegning af objekter med penværktøjet (til rentegning af logoer mv.)
• Tekst og typografering
• Farver og farveforløb
• Penseleffekter og symboler
• Omdannelse af billeder til grafik


Layout (Adobe InDesign) 31. oktober-2. december 2005
• Sidelayout, grundværktøjer og principper
• Fonte, typografi
• Opsætning og arbejde med flere sider
• Vektorredigering og bitmaps
• Klargørelse til print, tryk og pdf-format


PowerPoint februar & marts 2004
• PowerPoint introduktion
• PowerPoint avanceret


Faglig formidling november 2001
• Formidlingssprog
• Disposition af tekster
• Fagsprogets plager
• Populariseringsproblemer


Journalistkursus september 2001
• Skriveteknik
• Målgruppedefinering
• Interviewteknik


Webdesign kursus september-november 2000
• HTML
• Dreamweaver 3.0
• Photoshop 5.5
• Image Ready 2.0
• Flash 4.0
• Webdesign


ANDRE KVALIFIKATIONER

IT
• Webeditorer (SiteCore, WordPress, FrontPage)
• Designprogrammer (InDesign, Illustrator)
• Fotobehandlingsprogrammer (Photoshop, Image Ready, Irfan View)
• Windows Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Internet browsere (Chrome, Firefox, Explorer)
• E-mail og kalenderprogrammer (GroupWise, G-mail, Yahoo mail, Lotus NOTES)
• Adobe Acrobat

SPROG
Ud over dansk, som jeg mestrer til ug, så mestrer jeg…
• engelsk på akademisk niveau
• svensk og norsk til husbehov


LIDT OM MIG

Min store passion er film og litteratur – både prosa og lyrik, men også (især sociologisk og filosofisk) faglitteratur. Musik er også uundværligt for mig, men jeg er vist ret visuelt orienteret, så ud over at nyde film og bøger, bruger jeg dem også i min stræben på at blive klogere på livet. Jeg holder desuden meget af kreative sysler – male, tegne, computergrafik etc.

Jeg er engang blevet nappet af en gal håndbold og går aldrig frivilligt glip af en landsholdskamp. Når jeg selv skal udfolde mig fysisk, står der Bodyflow (en blanding af tai chi, yoga og pilates til god musik) på programmet, men et par timer på sofaen iført morgenkåbe og remote control har helt klart også sin charme. Endelig bruger jeg en stor del af min fritid sammen med mine venner.