The Road Taken

“The Road Taken”… rent professionelt

Tag på en tur gennem mit online cv. “Kom lad os gå, kom lad os se…”

Kort CV på dansk/ Short Resume in Danish

Kort CV (dansk)

Fuldt CV på dansk/ Full Resume in English

Fuldt CV (dansk)

Kort CV på engelsk/ Short Resume in English

Kort CV (engelsk)

Fuldt CV (engelsk)/ Full Resume (English)

Fuldt CV (engelsk)

online CV

KARRIEREFORLØB

FREELANCE & konsulent

Hjemmesideopsætning, København (2010-)
Opsætning af hjemmesider i WordPress, herunder:
Billedbehandling
Content
Plug-inns
Mindre rettelser i CSS og HTML


Oversættelse, København (2010-)
Oversættelse: Dansk til engelsk
Oversættelse: Engelsk til dansk


Korrekturlæsning, København (2010-)
Korrekturlæsning
Redigering


Kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Almen Medicin, Østerbro (februar-juni 2017)

ARBEJDSOPGAVER
Ressourcedatabase – oprettelse og etablering
Webforsidegrafik
Facebookprofil til konference – oprettelse og content
Velkomstmateriale til medlemmer – design
Årshjul for events – udarbejdelse og design


Korrekturlæsning, ALT for damerne, Egmont, Hellerup (juni-august 2013)

ARBEJDSOPGAVER
Korrekturlæsning
Layout rettelser i InDesign


Projektmedarbejderkonsulent, Institut for Jordbrug og Økologi, Købenavns Universitet (15. juni 2011-7. oktober 2011)

ARBEJDSOPGAVER
Udfærdigelse af endelig projektrapport til EU – herunder:
Regnskab
Korrespondance med udenlandske partnere
Monitering


FASTANSÆTTELSE

Informationskoordinator, Dansk Center for Frøsundhed, Sektion for Plantepatologi, Institut for Plantebiologi, Københavns Universitet (23. januar 2005-31. maj 2010)

ARBEJDSOPGAVER
Kvalitetssikring af alt engelsk materiale herunder informations- og videnskabeligt materiale
Etablering og vedligeholdelse af Centrets hjemmeside Danish Seed Health Centre
Projektledelse af EU projekt
Diverse designopgaver (brochurer, posters, PowerPoint præsentationer mv.)
Fundraising
Eventplanlægning og -udførelse
Vedligeholdelse og opdatering af Centrets databaser (Frødatabasen og Cumulusdatabasen)
Assistance ved organisering og afholdelse af internationale møder
Indsamling af data til annual report og work plan (til DANIDA)
Vedligeholdelse, opdatering og arkivering af særtrykssamling, håndbogsbibliotek og publikationslister


Faggruppesekretær, Center for Eksperimentel Parasitologi, Institut for Veterinær Patobiologi, den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (december 2003-september 2005)

ARBEJDSOPGAVER
Udfærdigelse af årsrapporter og -beretninger (Wormcops, Danmarks Grundforskningsfond, WHO/FAO, Center for Eksperimentel Parasitologi)
Redigering og vedligeholdelse af Centrets to hjemmesider: Wormcops og CEP (i dag Sekton for Parasitologi og Akvatisk Patobiologi)
Indtastning i DVJBs publikations- og projektdatabase
Mindre regnskabsopgaver (EU regnskab Wormcops, udlæg, rejseafregning mv.)
Sekretariatsfunktion for ansatte og studerende på CEP
Dag til dag sagsbehandling på dansk og engelsk


Faggruppesekretær, Gladsaxe kommune, december 2002-marts 2003

ARBEJDSOPGAVER
Assistance ved udfærdigelse af evalueringsrapport, herunder:
Redigering og vedligeholdelse af projekthjemmeside
Regnskab
Almindelige sekretæropgaver (korrespondance, telefonpasning, booking, arkivering mv.)


Informationsmedarbejder/webredaktør, Vesterbro Byfornyelsescenter, november 2000-november 2002

ARBEJDSOPGAVER
Journalist på Centrets blad, BYDELEN Vesterbro
Redigering og vedligeholdelse af Centrets hjemmeside vbcenter.dk (nu nedlagt)
Produktion af foldere og brochurer
Medlem af bladgruppen & redaktionen
Korrekturlæsning (blueprints)


FRIVILLIGT ARBEJDE

Vejleder, Kalejdoskop (i dag: Frelsens Hær Nørrebro), Nørrebro, København, april-september 2014


UDDANNELSE

Cand.mag. i engelsk og historie med kommunikationsmæssig toning, Roskilde Universitetscenter, 1998


KURSER

Særlige behov for vejledning (Diplommodul) 2. februar-11. juni 2014
Samarbejde med kommunale forvaltninger samt øvrige kommunale, regionale og nationale interessenter, herunder samarbejde med forældre og pårørende
Vejledning med videncentre og vidensmiljøer, herunder brugerorganisationer
Psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
Vejledning af individer med differentierede handicaps-, særlige behov, potentialer og kompetencer
Lovgivning og gældende regler af vejledningsmæssig betydning, herunder revalidering, beskytte beskæftigelse samt tavshedspligt, oplysningspligt og aktindsigt
Særlig vejledningsmetodik, herunder individuel vejledning, gruppevejledning, praktiketablering samt anvendelse af it i vejledningen
Inklusion og integration, herunder marginalisering og stigmatisering
Normalitet og livskvalitet


Interkulturel vejledning (Diplommodul) 10. oktober 2013-23. januar 2014
Teorier om kultur
Etnicitet og kulturel identitet
Mødet mellem vejlederen og den vejledte med fokus på samspillet mellem forskellige kulturelle baggrunde
Interkulturel kommunikation i vejledningssituationer


Vejledning og individ (Diplommodul) 2. september-11. oktober 2013
Teoretiske tilgange til forståelse af individets udvikling, herunder personlighedsdannelse og identitet i psykologisk, sociologisk og kulturteoretisk perspektiv
Videnskabsteoretiske tilgange ved analyser på individniveau
Vejledningsprocessen som relation og vejlederens forforståelse
Den vejledningssøgendes selvopfattelse og dennes betydning i vejledningsprocessen
Kulturtræks og værdiforestillingers betydning for vejledningsprocessen, herunder køn og etnicitet
Vejledningsprocessen i et eksistentielt og narrativt perspektiv
Læringsteori af relevans for vejledning og livslang læring i formelle, uformelle og informelle læringsmiljøer
Afklaring af ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder i et karriereperspektiv


Coaching, Engagement, trivsel og velvære 10.-21. juni 2013
Anvende coachingens spørge- og lytteteknik
Fokusere på løsninger og sætte mål
Identificere og udvikle styrker og ressourcer
Afdække barrierer
Arbejde aktivt og kreativt med muligheder
Udforme handlingsplaner
Integrere mindfulness i hverdagen
Udføre praktiske øvelser med henblik på at skabe velvære og trivsel
Skabe positive forandringer, udvikling og vækst


Vejledning og vejleder (Diplommodul) 8. april-22. maj 2013
Vejlednings- og karrierevalgsteorier, herunder metodiske implikationer af forskellige tilgange
Videnskabsteoretiske tilgange i relation til vejlednings- og karrierevalgsteorier og vejledningsmetoder
Hovedtræk af den professionelle vejledningshistorie og -udvikling i nationalt og internationalt perspektiv, herunder fortolkning af politiske mål og strategier
Strategier og modeller for vejledningsaktiviteter, herunder vejledningens rolle og funktion
Den individuelle vejledningssamtale
Gruppevis og kollektive vejledningsaktiviteter
IT- baserede vejledningsaktiviteter
Etiske dilemmaer og principper for vejledning og vejledere, herunder vejledningens forvaltningsretlige grundlag


Medie Lab 1.-26. oktober 2012 & 1. november 2012-25. januar 2013
Øve og eksperimentere med mit eget skræddersyede projekt (Min WordPress hjemmeside: My Own Space)


Webkommunikation og CMS 3.-29. september 2012
Opsætning af udviklingsmiljø
Installation af et specifikt CMS
Grafisk opsætning og udvikling af temaer
Opsætning af ønskede funktioner, menuer, moduler og plug-ins
Publicering af website
Udbygning og vedligeholdelse i CMS


Online Marketing 29. maj-6. juli 2012
Optimere et websites placering på Google-søgninger
Anvende sociale medier og blogs i markedsføringsindsatser
Planlægge, gennemføre, analysere og følge op på e-mail-kampagner
Måle, analysere og følge op på webtrafik
Oprette og administrere et website via CMS
Google Analytics, Adwords og Website Optimizer
WordPress (CMS, blogs)
MailChimp (e-mail-marketing)
Sociale medier for virksomheder, fx Facebook, YouTube, Google+


Digital og grafisk kommunikation 20. februar-30. marts 2012
Opdatere og redigere en hjemmeside i et CMS-system
Udarbejde og layoute en tryksag og gøre den klar til tryk
Redigere billeder til web og tryk
Tilrettelægge og producere en kampagne fra start til slut, inkl. koncept, look & feel, udarbejdelse og færdiggørelse
Hands-on erfaring med: Adobe Photoshop; Adobe InDesign; CMS (WordPress)


Strategisk Kommunikation 3. januar-11. februar 2011
Kommunikationsteori og -historik
Arbejdet som kommunikatør
Kommunikationspolitik, -strategi og -plan
Kommunikationsmål og succeskriterier
Analyser herunder interessentanalyse
Kommunikation og pressen
Krisekommunikation
Organisation og ledelse i relation til kommunikation
Evaluering af kommunikationsarbejdet
Projektorganisering og -ledelse


Fundraising 15. & 16. april 2010
Screening af projektideer og aktuelle trends
Gode værktøjer til idé- og konceptudvikling
Konkrete fundraisingredskaber
Typer af donorefterspurgte projekter
Former for donorefterspurgte organisationer – om sponsorering og partnerskaber
EUs støttestrukturer
Opstilling af budget og finansieringsplaner
Støtteordninger, databaser, infopoints


Projektstyring og projektledelse 13. &14. april 2010
Projektets forskellige faser
Synliggørelse af projektet
Styringsværktøjer og -metoder, bemanding og organisering
Ledelse i og af projekter
Konflikter og håndtering af konflikter
Evaluering og læring i projekter


Excel 2007 (Grundkursus) 30. november-1. december 2009
Opbygning af regnearket
Formler og beregninger
Formatering
Udskrivning og sideopsætning
Anvendelse af flere ark
Diagrammer


Pdf (Adobe Acrobat 8.0/9.0 grundkursus) 13. november 2009
Oprette pdf
Optimering til web og tryk
Menuer og værktøjslinier, navigation, søgning og udskrift
Redigering og korrektur
Interaktive pdf-dokumenter
Multimedieindhold


Fotoredigering (Adobe Photoshop CS3/CS4 udvidet kursus) 21.-22. oktober 2009
Opsummering af grundlæggende funktioner
Opsætning
Billedredigering
Avanceret retouchering
Vektorgrafik
Håndtering af billeder i Bridge
Avanceret web-behandling


Fotoredigering (Adobe Photoshop CS3/CS4 grundkursus) 19.-20. oktober
Grundlæggende funktioner, værktøjer og paletter
Bitmap kontra vektorgrafik, rgb-farver og cmyk-farver, opløsning og størrelse ift. tryk og web
Grundlæggende billedredigering
Markering
Lag og lageffekter
Fotoregistrering og -arkivering
Retouchering
Billedmanipulation
Tekstfunktionen
Internetgrafik


Illustration (Adobe Illustrator grundkursus) 7.-8. & 14. oktober 2008
Grundværktøjer, menuer, paletter, brugerflade
Opbygning af illustrationer
Tegning af objekter med penværktøjet (til rentegning af logoer mv.)
Tekst og typografering
Farver og farveforløb
Penseleffekter og symboler
Omdannelse af billeder til grafik


Layout (Adobe InDesign) 31. oktober-2. december 2005
Sidelayout, grundværktøjer og principper
Fonte, typografi
Opsætning og arbejde med flere sider
Vektorredigering og bitmaps
Klargørelse til print, tryk og pdf-format


PowerPoint februar & marts 2004
PowerPoint introduktion
PowerPoint avanceret


Faglig formidling november 2001
Formidlingssprog
Disposition af tekster
Fagsprogets plager
Populariseringsproblemer


Journalistkursus september 2001
Skriveteknik
Målgruppedefinering
Interviewteknik


Webdesign kursus september-november 2000
HTML
Dreamweaver 3.0
Photoshop 5.5
Image Ready 2.0
Flash 4.0
Webdesign


ANDRE KVALIFIKATIONER

IT
Designprogrammer (InDesign, Illustrator)
Fotobehandlingsprogrammer (Photoshop, Pixlr Editor, Image Ready)
Webeditorer (WordPress, SiteCore, Drupal, Dreamweaver)
Weboptimeringsprogrammer (Google Analytics, SiteAnalyze, Adwords, Website Optimizer)
SoMe (Facebook, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Instagram)
Pdf-programmer (Adobe Acrobat Pro, Adobe Distiller, Adobe Reader)
Mac (Pages, Numbers, Keynote)
PC (Windows Office pakken)

SPROG
Ud over dansk, som jeg mestrer til ug, så mestrer jeg…
engelsk på akademisk niveau
svensk og norsk til husbehov


LIDT OM MIG

Min store passion er spille- og dokumentarfilm samt litteratur – både prosa og lyrik, men også (især sociologisk og filosofisk) faglitteratur. Ud over at nyde film og bøger, bruger jeg dem også i min stræben på at blive klogere på livet.

Musik er også uundværligt for mig, og mine ører og krop glædes over alt fra Shostakovich til Alex Vargas.

Jeg holder desuden meget af kreative sysler – male, tegne, strikke, lave computergrafik og foto-kollager, eksperimentere med boligindretning, mv.

Jeg er engang blevet nappet af en gal håndbold og går aldrig frivilligt glip af en landsholdskamp. Jeg er også til at lokke, når fodboldlandsholdet spiller i EM eller VM (der var engang!). Når jeg selv skal udfolde mig fysisk, står der Bodyflow (en blanding af tai chi, yoga og pilates til god musik) på programmet, men et par timer på sofaen iført morgenkåbe og remote control har helt klart også sin charme.

Jeg tilhører arten homus politicus, så det er derfor næsten lige så naturligt for mig aktivt at engagere mig og følge med i den politiske udvikling i Danmark såvel som resten af verden, som det er at trække vejret.

Jeg deler en skøn lejlighed på Nørrebro med min kat Chomsky, der lige som jeg nyder at være i gode venners lag.