Bedre bolig_magasinforside

Grafisk design portfolio – Magasinforside: Boligmagasinet "Bedre Bolig"/ Graphic design portfolio – Magazine front cover: Interior design magazine "Bedre Bolig" ("Happy Homes").

Magasinforside: “Bedre Bolig”, tema: “8 Eventyrlige boliger”/ Magazine front cover: “Bedre Bolig” (“Happy Homes”, theme: “8 fabulous homes”.

Skriv et svar