Vesterbros baghuse

Vesterbros baghuse

Artikel: “Vesterbros baghuse” fra det husstandsomdelte blad Bydelen Vesterbro, nr. 4/01, november 2001. The article “Vesterbros baghuse” (the back buildings of Vesterbro published in the household distributed magasine Bydelen Vesterbro no. 4/01 November 2011