Vesterbros baghuse/ The Back Buildings of Vesterbro

Artikler, billede fra artiklen "Vesterbros baghuse"

Billede fra artiklen “Vesterbros baghuse” trykt i det husstandsomdelte blad Bydelen Vesterbro nr. 4/01, november 2001. Photo the article “Vesterbros baghuse” (“The Back Buildings of Vesterbro”) published in the household distributed magasine Bydelen Vesterbro (Vesterbro District) no. 4/01, November 2001