FEATURED IMAGE: "Artikler". Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch

Artikler

Mine artikler

Her kan du læse et udvalg af de artikler, jeg har forfattet. God læselyst!

 

2021

Portræt af Nordahl Grieg, ca. 1943“Til Ungdommen” publiceret på Spanishsky, 23. September 2021

I resten af sit korte liv vil Nordahls mange rejser til verdens brændpunkter blive inspirationen bag hans digte, romaner, artikler, teaterstykker og rejsebreve. Nordahls drivkraft vil blive den udlængsel, der aldrig slipper sit tag i ham, hans uudslukkelige tørst for viden og ikke mindst hans voksende politiske bevidsthed og indignation.


2019

“Folk skaber klæder, der skaber folk”ARTIKLER: Artikelfoto: "Folk der skaber klæder, der skaber folk" af Maria Busch, publiceret på Udbrud!, 9. januar 2019. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pexels.com. Redigeret foto: Maria Busch publiceret på Udbrud!,
9. januar 2019

Alt tøj er bærere af særlige konnotationer og er dermed med til at definere os, vores plads i verden og andres anskuelse af os. Noget tøj giver adgang til særlige muligheder, andet lukker for adgangen.


2018

ARTIKLER: Artiklen: "Til terapi jobcenterets baglokale" af Maria Busch, POV, 19. marts 2018. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch“Til terapi i jobcenterets baglokale” publiceret på POV, 19. marts 2018

Hvis jeg taler om systemfejl, får han et mistænkeligt udtryk i ansigtet. “Hvorfor er det dig så magtpåliggende at få mig til at synes, at det ikke er din skyld, at du er arbejdsløs?”

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

2017

Anbefalingen: "Maria Busch: I sjæledans og brydning med voldens natur", publiceret på POV, 10. september 2017. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch“Maria Busch: I sjæledans og brydning med voldens natur”
publiceret på POV, 10. september 2017

Novellerne i Jeg er stadig bange for Casper Michael Petersen er en afsøgning af voldens natur. Den systemiske vold, den vold vi øver mod andre, volden vi øver mod os selv, og volden andre øver mod os. Den fysiske vold og den psykiske vold.

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

ARTIKLER: Artiklen: "Irrationalitetens rationalitet" af Maria Busch, pubiiceret på POV, 13. august 2017. Illustration: pixabay.com fra pov.international. Redigeret foto: Maria Busch“Irrationalitetens rationalitet” publiceret på POV, 13. august 2017

At insistere på, at politik primært skal baseres på følelser, er at åbne op for en mobilisering af irrationalitetens forførelseskraft, der per definition diskvalificerer viden, fakta og evidens.

[Foto: pixabay.com fra pov.international]

ARTIKLER: Artikelillustration: "Det omvendte nazikort" af Maria Busch, publiceret på POV, 24. juli 2017. Illustrationen er ikke den originale artikelillustration. Illustrationer: pixabay.com. Illustrationscollage: Maria Busch“Det omvendte nazikort” publiceret på POV, 24. juli 2017

Det er tilladt at tale om nazismen, men altså ikke at sammenligne de mekanismer, der muliggjorde nazismen med dem, som muliggør den massive undertrykkelse af borgere på overførselsindkomst i Danmark.

[Illustrationen er ikke den originale artikelillustration]

Debatindlægsfoto: "Et forsvar for familielægen" af Maria Busch, publiceret på POV 3. juli 2028. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch“Debat: Et forsvar for familielægen” publiceret på POV, 3. juli 2017

Jeg tror, at denne stræben efter at miskreditere de alment praktiserende læger skal findes i selve det faktum, at disse, trods massivt pres i den modsatte retning, stædigt forsøger at bevare fokus på, at den enkelte patient skal have den bedst mulige behandling — og ikke efter retningslinjer opfundet af teknokrater eller regneark udarbejdet af Djøf’ere.

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

ARTIKLER: Artikelfoto: "Når undertrykkelse virker logisk, fornuftigt og velbegrundet" af Maria Busch, publiceret på POV, 29. juni 2017. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch“Når undertrykkelse virker logisk, fornuftigt og velbegrundet” publiceret på POV, 29. juni 2017

Lige så lidt som Holocaust var en tilfældig historisk begivenhed, lige så lidt er diktaturet i det fiktive samfund Gilead i Tjenerindes fortælling en tilfældig historisk begivenhed. De er begge resultatet af nogle bestemte underliggende strukturer, vi må identificere og forstå for at forhindre, at noget sådan sker – igen.

[Fotet er ikke det originale artikelfoto]

Essay: "Fødsel. Liv. Død" af Maria Busch, publiceret på Udbrud! 26. maj 2017. Foto: pixabay.com fra magasinetudbrud.dk“Fødsel. Liv. Død” publiceret på Udbrud!, 26. maj 2017

Mit instinkt fortalte mig, at hvis jeg ville leve, så skulle jeg kæmpe. Men jeg vidste også, at jeg bare kunne give op og lade mig føre væk af den blide bølge af ingenting. Jeg valgte at kæmpe. Jeg vendte mig på hoved og kunne ikke orientere mig. Jeg skulle ud herfra. Mine kræfter var ved at slippe op og jeg var ved at blive kvalt.

[Foto: pixabay.com fra magasinetudbrud.dk]

ARTIKLER: Artiklen: "I have become - comfortably numb" af Maria Busch, publiceret på POV, 24. maj 2017. Fotoet er ikke det oprindelige artikelfoto. Foto: pixabay.com“I have become – comfortably numb” publiceret på POV, 24. maj 2017

Jeg kunne lige så godt bære et flammende bogstav på mit tøj, der skal tjene som skræk og advarsel til andre om, hvad der sker, hvis man træder uden for samfundets normer og formaster sig til at blive arbejdsløs og ende på kontanthjælp.

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

ARTIKLER: Artiklen: "Man binder os på mund og hånd" af Maria Busch, publiceret på POV, 18. marts 2017. Foto: pixabay.com fra pov.international. Foto: pixabay.com fra pov.international. Redigeret foto: Maria Busch

“Man binder os på mund og hånd” publiceret på POV, 18. april 2017

Faren for vores demokrati er ikke kun teoretisk. Det er kommet så vidt, at vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle meget hadefulde kræfter på spil, der helt konkret udmønter sig i overgreb på mennesker, det er blevet legitimt at forfølge.

[Foto: pixabay.com fra pov.international]

Klummen: "At være baggårdskat i Kontanthjælpsland" af Maria Busch, publiceret på POV den 24. marts 2017. Fotoet er ikke det oprindelige klummefoto. Foto: pixabay.com

At være baggårdskat i Kontanthjælpsland” publiceret på POV, 24. marts 2017

Højrefløjen har haft held med at tegne et billede af de arbejdsløse som dovne, initiativfattige nasserøve, der ikke gider arbejde samtidig med, at Løkke & co har støttet de virkelige nasserøve til at snyde staten for milliarder af kroner. Lidt af en bedrift, må man sige. At de har været i stand til at få hr. og fru Danmark til at tro på, at det største problem for samfundet er de arbejdsløse og flygtningene.

[Fotoet er ikke det originale klummefoto]

ARTIKLER: Artiklen: "En kvast stemme fra Underdanmark" af Maria Busch, publiceret på POV, 12. marts, 2017. Foto: pixabay.com fra pov.international. Redigeret foto: Maria Busch
“En kvast stemme fra Underdanmark” publiceret på POV, 12. marts 2017

De hylende ulve er blevet til et kæmpekor, der nægter at give slip på den luns kød, de har fundet. Jeg er ikke en novice på de sociale medier, og jeg ved godt, at tonen ofte er meget hård, men det kom alligevel bag på mig, at mennesker, der overhovedet ikke kender mig, angriber min person

[Foto: pixabay.com fra pov.international]

2016

ARTIKLER: Artikelillustration: "Stemmer fra Underdanmark 5: En jobkonsulent, en fugleedderkop og kunsten at stå i kø" af Maria Busch, publiceret på POV, 15. september 2016. Illustrationen er ikke den originale artikelillustration. Illustration: pixabay.com. Redigeret illustration: Maria Busch

“Stemmer fra Underdanmark 5: En jobkonsulent, en fugleedderkop og kunsten at stå i kø” publiceret på POV, 15. september 2016

Du er akademiker?” spørger han retorisk. “Ja” svarer jeg i overensstemmelse med sandheden (Jeg er meget optaget af at forholde mig til sandheden i alle sammenhænge). Hans øjne har skiftet udtryk. De er ikke længere halvt flirtende og halvt arrogante. De er små og stirrende. “I akademikere tror, I er noget særligt” hvisler han sammenbidt.

[Illustrationen er ikke den originale artikelillustration]

ARTIKLER: Artikelfoto: "Scener fra et parallelunivers" af Maria Busch, Fra artikelserien "Stemmer fra Underdanmark", publiceret på POV, 27. august 2016. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch

“Stemmer fra Underdanmark 4: Scener fra et parallelunivers” publiceret på POV,  27. august 2016

En anden gruppe har åbenbart fået besked på at hoppe op bag på ladet af en lastvogn. De sidder helt stille og holder fast i vognens kant. Billedet kommer tilbage, og denne gang kan jeg ikke skubbe det væk. Tårerne for dem, der oplevede det utænkelige, fylder mine øjne, men jeg lader dem ikke flyde over. Jeg ved kun alt for godt, hvad der sker, når man græder her.

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

2008

Artiklen: "Planteekstrakter giver sunde frø", af Britt Tang Sørensen & Maria Busch, publiceret i LIFE's 150-års jubilæumsmagasin "Bæredygtig fremtid", 2008. Fotoet er ikke det originale artikelfoto. Foto: pixabay.com. Redigeret foto: Maria Busch / Article: "Plant Extracts for Healthy Seeds" by Britt Tang Sørensen & Maria Busch, published in LIFE's 150-year anniversary magazine "Sustainable Future", 2008. The photo is not the original article image. Photo: pixabay.com. Edited photo: Maria Busch

“Planteekstrakter giver sunde frø” trykt i LIFE’s 150-års jubilæumsmagasin “Bæredygtig fremtid”, 2008

Foreløbige resultater viser, at der specielt er én planteolieessens, der er særdeles effektiv og i høj grad hindrer svampevækst på risfrøene.

[Fotoet er ikke det originale artikelfoto]

2002-2001

“Vesterbros baghuse” trykt i BYDELEN Vesterbro no. 4/01

Alt hvad der tilnærmelsesvis ligner en bolig bliver taget i brug. De billigste lejligheder – kældre med eller uden vinduer og tagetager med fugten drivende ned af væggene – bliver lejet ud til forarmede arbejderfamilier.


“Under uret” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 3/01

Københavns Hovedbanegård er ikke blot toge og rejsende. Den er og har altid været et spejlbillede af Vesterbro.


“Betragtninger om byfornyelsen” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 4/02

Drømme og visioner – dem har der efterhånden været en del af i forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro.


Artiklen “Den jyske vesterbroer i Valby” trykt i BYDELEN Vesterbro 3/01

Der er nogle skævheder i vores samfund, der gør, at det ikke kan betale sig at være fornuftig. Det kan kun betale sig at være økonomisk.


“Vesterbros kulørte heste” trykt i BYDELEN Vesterbro no. 2/02

Lægger du vejen forbi Sorte Hest, er det sikkert for at drikke en kop kaffe eller købe brød. Det var noget lidt andet, det oprindelige Sorte Hest kunne byde på.


“En niche i byfornyelsen” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 3/02

På Nicheværkstedet vil vi ikke vide, hvilken diagnose vores ansatte har fået. Hos os er de medarbejdere.


“Kald mig bare perker” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 2/02

Om en 10 år vil Vesterbro være pissekedeligt.
Det bliver pænt, dyrt og flot, men uden liv.


“De unge og seje gider ikke at lege” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 1/02

Overraskende nok er kriminaliteten faktisk ikke særlig høj på Vesterbro. Til gengæld er den kriminalitet, der bliver begået, væsentlig hårdere end tidligere.


“En andel af Vesterbro” trykt i BYDELEN Vesterbro

Før i tiden boede de fleste vesterbroere i lejligheder, der var ejet af private udlejere. I dag ser billedet anderledes ud.


“Hvor skal vi lege?” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 1/02

Dagens Vesterbro halter bagefter, hvad angår gratis lege- og idræts-faciliteter for børn.


“Bag erhverv” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 02/02

Stald, vaskehus, vognremise, slagtehus og smedeværksted er bare nogle af de erhverv, der fandt vej til Vesterbros baggårde i 1800-tallet


“Stram kurs i byfornyelsen” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 1/01

Nogle mener, at man er gået for langt i byfornyelsen. Det mener jeg ikke. Det er værd at renovere eksisterende bygninger. De gamle bygninger er en del af bydelens identitet og er derfor værd at bevare


“Vesterbroerne ser grønt” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 3/01

Byfornyelsen på Vesterbro har efterhånden stået på så længe, at man er begyndt at rette blikket mod de grønne områder.


“Man kan ikke betale sig fra det” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 4/02

Det er problematisk, at men skaber en bydel, hvor så mange mennesker pludselig ikke er velkomne mere.


“Kontrasternes mekka” trykt i BYDELEN Vesterbro nr. 1/02

Porno og brugte kanyler. Masser af trafik og ingen grønne områder. Alligevel vælger flere og flere børnefamilier at bo på Vesterbro.


“Det går ufatteligt godt” trykt i BYDELEN Vesterbro 3/01

Ejendomsmæglerne har kronede dage i disse år. Ejerlejlighederne skifter ofte hænder, og priserne stiger og stiger.